Deel:

Maatschappelijke ontwikkelingen inspiratiebron voor nieuw woningtype

Ondanks de recessie een nieuw woonconcept ontwikkelen, kan dat? Wij geloven dat het juist nu hier de tijd voor is. Als aannemers en architect hebben we een nieuw woningtype ontwikkeld, gebaseerd op de wensen en eisen van een leefstijl die we nu zien ontstaan. Het resultaat is een zogenoemde Regisseurswoning. Een woning die haar bewoners helpt de regie over hun leven te voeren, aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanleiding
Wij zien de laatste jaren de vraag naar meergezinswoningen toenemen. Bijzondere locaties als een pakhuis, boerderij of Stins worden steeds vaker omgetoverd tot een woning voor twee of meer gezinnen. Vaak gaat het om grootouders die er met hun kinderen en kleinkinderen gaan wonen. Het gemak van samen wonen is hierbij de drijfveer. Bovendien wordt het mogelijk om rianter te wonen, of op een locatie die anders niet haalbaar zou zijn.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Deze tendens zette ons aan het denken. We realiseerden ons dat de toegenomen vraag is ingegeven door maatschappelijke veranderingen, zoals die in de zorg. Dat de zorg onder druk staat, merken we al jaren. De kosten van de ouderenzorg worden steeds hoger en degenen die er gebruik van maken moeten steeds meer zelf betalen. Ook kinderopvang wordt steeds duurder. Tweeverdieners verliezen hierdoor koopkracht. Daarnaast wordt het moeilijker om een hypotheek te krijgen. Allemaal ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de verandering in leefstijl die gesignaleerd werd. We besloten speciaal hiervoor een nieuw woningtype te ontwikkelen. Een woning die het leven van haar bewoners op al deze punten verrijkt.

DNA Regisseurshuis
Bij de ontwikkeling van het Regisseurshuis stond het gezinsleven en de toekomst centraal. Duidelijk was dat mensen die kiezen voor meergezinswonen veel waarde hechten aan een leven waarin ruim tijd en aandacht is voor familie, sociale contacten, zelfontplooiing en welbevinden. De verschillende generaties lijken naar elkaar toe te groeien. Senioren blijven steeds langer vitaal en actief. Ze passen vaak op een hun kleinkinderen, waardoor beide ouders carrière kunnen maken. De grootouders zien hun kleinkinderen opgroeien en voor hen is het een prettig idee om dichtbij de kinderen te wonen, mocht er later hulp nodig zijn om thuis te kunnen blijven wonen.

Geboorte Regisseurshuis
De naam Regisseurshuis is niet voor niets gekozen. Het woonconcept stelt zijn bewoners in staat om zelf de regie in handen te nemen over hun leven, nu en in de toekomst. Maar het Regisseurshuis is meer dan een gewoon huis voor dubbele bewoning. De woning laat zich ‘regisseren’ door zijn toekomstige bewoners om te zorgen voor optimaal woonplezier. Door de flexibele opzet kan de lay-out worden vormgegeven met en naar zijn bewoners. Zo kan het huis persoonlijk worden gemaakt. De praktische voordelen van bij elkaar wonen worden gecombineerd met een mate van privacy die past bij moderne bewoners. Vanzelfsprekend is het kwaliteitsniveau van de woning hoog en heeft het totaal een riante 770 m3 inhoud. De indeling en de uitstraling wordt in samenwerking met een architect bepaald.